Kittilän Vesihuolto-osuuskunta

Kittilän Vesihuolto-osuuskunta huolehtii Kittilän kirkonkylän vesihuollon järjestämisestä – talousveden toimittamisesta asutukselle, sekä talouksissa syntyvien jätevesien poisjohtamisesta. Jätevesien puhdistuskäsittely tehdään Levin Vesihuolto Oy:n jätevedenpuhdistamolla, joka sijaitsee Taalovaarassa.

Kittilän Vesihuolto-osuuskunta on perustettu 1956 ja vesihuoltolaitos on aloittanut toimintansa 1960. Vesihuoltoverkostojen uusiminen on aloitettu 2000-luvun alkupuolella ja saneeraustöitä jatketaan edelleen.

Kittilän kirkonkylällä on vesi- ja viemäriverkostoa noin 62 km ja siihen on liitetty 900 kiinteistöä. Vesihuoltopalvelujen piirissä on lähes 3000 asukasta.

AJANKOHTAISTA

  • Kittilän Vesihuolto-osuuskunta tarkistaa vesihuoltomaksuja 1.4.2024 alkaen.
  • Vedenlaatutietoja