Asiakirjat

Vesihuoltolaitoksen asiakirjat

Liittymissopimus

Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä tehdään kirjallisesti ennen liittämistyöhön ryhtymistä. Sopimuksen hyväksyy vesihuoltolaitoksen puolelta Kittilän Vesihuolto-osuuskunnan hallitus.

Liittämiskohta

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistä on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liittämiskohta on kirkonkylän rakennuskaava-alueilla tontin rajalla. Toiminta-alueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen liittämisestä sovitaan aina erikseen.

Hulevedet

Sade-, lumensulamis- ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Hulevesien viemäröintiä ohjaa Kittilän kunta ja siitä antaa tarkempaa tietoa Kittilän kunnan rakennusvalvonta.

Vesimittari

Kiinteistön vedenkulutus ja viemäriveden määrä todetaan laitoksen valtuuttaman henkilön kiinteistöön asentamalla vesimittarilla. Vesimittarin, asennustyön ja muut siihen liittyvät tarvikkeet maksaa liittyjä.

Asiakirjat

Näistä ja muista vesihuoltoon liittyvistä asioista voit kysyä tarkemmin Kittilän Vesihuolto-osuuskunnan toimistolta tai tustustumalla oheisiin vesihuoltolaitoksen asiakirjoihin: